27ste Symposium & Tentoonstelling
19 november 2015 - Ahoy Rotterdam
 
Van reorganisatie naar participatie

De defensie- en veiligheidsbeurs biedt overheden, defensie-organisaties en het internationale bedrijfsleven een zicht op de laatste technologische ontwikkelingen op defensie- en veiligheidsgebied. De aandachtsgebieden op deze beurs zijn: aerospace, landsystemen, marine, marechaussee, veiligheid. Ook zal er aandacht worden besteed aan het innovatieprogramma op het gebied van veiligheid. Hierin wordt expliciet een verband gelegd tussen de sterkten en kansen van de Nederlandse defensiegerelateerde industrie, vooral de prioritaire technologiegebieden en de technologische behoeften voor Defensie en Veiligheid.

Neem deel aan een internationale tentoonstelling en ontmoet professionals uit uw branche. Met uw stand kunt u uw bedrijfsactiviteiten onder de aandacht brengen van uw bestaande en nieuwe relaties.

Combinatie Symposium & Tentoonstelling

Naast het aanbod van exposanten op de beurs wordt de bezoekers een speciaal inhoudelijk programma aangeboden. Dit bestaat uit presentaties en lezingen.  Daarnaast worden (top-) functionarissen van Defensie, de overheid en politiek, een nationale of internationale industrie of een relevante instelling uitgenodigd een inleiding te verzorgen. De voorbereidingen rond het programma voor deze dag worden op dit moment afgerond.