27ste Symposium & Tentoonstelling
19 november 2015 - Ahoy Rotterdam
 
"Cruciale capaciteiten: een nieuwe kijk op veiligheid"

Veiligheid is een vereiste voor het functioneren van onze maatschappij en het welbevinden van onze inwoners. Met de Defensie Industrie Strategie beoogt de regering, vanuit de operationele belangen en behoeften van Defensie, de Nederlandse Defensie- en Veiligheids Industrie (DVI) zo te positioneren dat zij een hoogwaardige bijdrage kan leveren aan onze veiligheid. Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie is inmiddels overtuigd van het belang van een sterke veiligheidsgerelateerde leveranciersketen. Maar de regering is niet alleen verantwoordelijk voor het opstellen van het nationale veiligheidsbeleid. De regering stuurt ook grote organisaties aan die optreden in het kader van handhaving van interne en externe veiligheid.

Naast dreiging ook kans
Ruim 25 jaren na het vallen van de Berlijnse muur zijn de grenzen tussen interne en externe veiligheid steeds meer vervaagd. Terrorisme wordt meer en meer buiten de landsgrenzen bestreden. Cyberdreigingen zijn grenzeloos. We vinden het niet meer raar dat de krijgsmacht als hoeder van de externe veiligheid meer in het Nederlandse straatbeeld wordt gezien. Voor de Nationale Politie als beschermer van de interne veiligheid wordt gepleit voor zwaarder materieel.

Het wereldbeeld verandert waarbij technologische ontwikkelingen en innovaties een bedreiging kunnen vormen. Maar die ontwikkelingen en innovaties bieden evenzovele kansen voor politie, brandweer, hulpverleningsdiensten, justitie, kustwacht en defensie. Het is essentieel dat Nederland die kansen verzilvert. Gezamenlijk optreden door overheid, industrie en kennisinstellingen in de Gouden Driehoek is daarbij essentieel.

NIDV-symposium en -tentoonstelling als internationale marktplaats voor innovaties
De Gouden Driehoek is niet meer weg te denken in Nederland. Launching customership is hierin een belangrijk principe, waarbij de overheid ook een actieve bijdrage levert om het exportpotentieel van de DVI te realiseren. Daarbij is van belang dat steeds meer binnen een Europees of ander internationaal verband wordt samengewerkt. Veiligheid houdt immers niet op bij de grens. Maar het gaat vooral om de veiligheidsdiensten die middelen ter beschikking te stellen die cruciaal zijn voor onze in- én externe veiligheid: cruciale capaciteiten. Tijdens het 27e NIDV-symposium en -tentoonstelling zal op de staat van die cruciale capaciteiten worden ingegaan. Daarbij komt ook het onvermijdbare aan de orde dat de Nederlandse defensie- en veiligheidsorganisaties meer en meer gezamenlijk moeten optreden. Dat betekent dat ook bij het ontwikkelen van de cruciale capaciteiten moet worden samengewerkt. Samen ontwikkelen en testen in de praktijk in de Gouden Driehoek maakt dat budgetten efficiënter worden benut. De NIDV als dé brancheorganisatie voor de DVI wil hierin haar rol nemen.

Het 27e NIDV Symposium en Tentoonstelling is het moment waarop de DVI, de kennisinstellingen en de overheid binnen de Gouden Driehoek samenkomen. Het moment waarop kruisbestuiving plaatsvindt en samenwerking en innovaties worden geboren.

Samen inzetten op de cruciale capaciteiten maakt Nederland koploper, nu en in de toekomst.

Ik wens u een prettig Symposium en Tentoonstelling toe!KLIK HIER VOOR HET INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE NIDV TENTOONSTELLING 2015